mirror 1

Vi tar det oftast för självklart att vår vilja är fri och att vi är den som styr våra liv. Frågan är bara: Hur fri är din vilja? Hur fria är dina tankar? Lever du verkligen så oberoende som du tror att du gör?

Efter att ha jobbat med ett stort antal människor, har jag lagt märke till att de flesta jag möter lever med ett begränsande budskap om sig själva och världen.

Dessa INRE ÖVERTYGELSER gör att vi reagerar och agerar enligt förutsägbara mönster. Särskilt när det kommer till relationer. Varför väljer du t.ex. den partner du gör?

Låt oss säga att du hade föräldrar som hade obalans i sin relation. En av parterna var dominant och hade alltid sista ordet, vilket innebar att den andra ständigt gav efter. Detta interagerande mellan den första kvinnliga och manliga förebilden i ditt liv har format dig.

Antingen kopierade du en av föräldrarnas beteende rakt av, eller så beslutade du dig för att: ”Jag skall aldrig bli som Mamma/Pappa!” Inget av alternativen ger dig sann frihet.
Att avkoda oss själva från begränsande program är helt avgörande om vi vill kunna leva i hälsosamma, lyckliga och varaktiga relationer.

1. Avslöja dina repetitiva mönster. ”Hamnar” du ständigt i liknade situationer och relationer?
2. Se dig om efter alternativ till det som inte tjänar ditt växande. Kan du göra annorlunda?
3. Hitta och börja agera från en plats inom dig själv som inte motiveras av otillräcklighet och rädslor, utan av drivkraften att du är i världen för att upptäcka och leva dina fulla potentialer.

Ett bra förhållande handlar till stor del om att kunna vara goda speglar för varandra. Speglar där vi kan se våra brister och tillkortakommanden utan att bli negativt bedömda, liksom våra styrkor och skönhet.

l ett friskt förhållande tillåts vårt Jag att få glänsa. Ett par avslutande frågor:

Vilken slags spegel är du åt en partner? Låter du honom/henne se sina potentialer genom dig?

Michael Larsen – livscoach