Som jag ser det och som nämnts tidigare, drivs vi när allt skalats ned till grunden av två krafter: rädsla eller kärlek. Allt vi gör passar in i något av dessa helt olikt designade ”rum.”

Relationer blir ohälsosamma när vi agerar och reagerar utifrån rädsla. Jag ser i mitt arbete många människor som drivs av ekon från förr: kärlek är någonting vi måste kämpa för att få. Röster av otillräcklighet började tidigt och vi lärde oss kompensera genom att i senare relationer ge allt för att inte bli lämnade. Alternativet är att ge lite eller ingenting alls eftersom ”relationer ändå inte är något som varar.”

Rädslan för att inte vara omtyckt, attraktiv och riskera bli utbytt har gjort att många, många sålt ut sina gränser för att ”förtjäna” kärleken.

Tecken på problem med gränser kommer till uttryck genom att vi känner oss: missnöjda, nervösa, icke sedda/bekräftade, tömda på energi och ständigt otillräckliga. Det är en otacksam plats att vara på.

Hur kan vi då bli bättre på gränssättningar och lämna tjänar/tjänarinna rollen bakom oss? Hur kan vi gå från rädsla till kärlek?

Välj rätt partner från början – se mer än vad du önskar se. Förälskelse kan hypnotisera fram blindhet inför det som är mitt framför. Lär känna dig själv på riktigt så garanterar jag att det blir mer rätt.

Erkänn att du bär på rädslor så möjligheterna till läkning ges plats. Det finns ett bra uttryck: ”what we resist persist.” Alla är rädda för någonting.
Lär dig säga nej i situationer där det är lättare att säga ja. Gamla tankemönster kalkylerar med risken att bli bortvald om vi säger nej. Ett ”ja” kan kännas tryggare så att vi inte åker ut. Utmana detta synsätt.

Agera. Det tar tid att lära sig nya beteendemönster och därför behöver vi praktisera varje dag: ”det jag nu är på väg att göra, kommer det att bidra till ökad respekt och kärlek till den egna personen eller kommer det att dränera mig på kraft? Vilka handlingar bidrar till att lyfta mig?”

Hur vill du att det skall kännas för dig i relationer min bloggvän?

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare