Samtalet är smått irriterat och paret på tåget verkar vilja övervinna varandra: ”du är alltid… du gör aldrig… Ja, men tidigare sa du…” Så mycket uppdämd frustration! Hon känslomässig och han teknisk. En klassisk kulturkrock!

Tänker för mig själv: ”skulle jag vilja vara tillsammans med en person som jag?”

Jag kan garantera att härskaren inte stått ut med den klara spegelbilden av sig själv. En narcissistisk tvilling som alltid har ”rätt”.

Om vi kunde frysa scenerna som utspelar sig i våra liv – stanna bilden i samtalet, diskussionen, ansiktsuttrycken, kroppsspråket, gesterna… Titta på det som sker utifrån. Kliva in i bilden och se från olika vinklar. Som i en animerad film blickar vi in i den stoppade scenen och iakttar. Se den egna personen utan filter.

Framtidens parterapi kanske går i 3 D. Skärpa tätt inpå oss. Hade vi duckat för jagets bilder eller varit stolta?

Verkligheten förändras när vi ser med nya ögon – utsikter kan skaka om och lyfta uppåt. Tänk om vi är krukmakaren som drejar fram livskärlet i leran?

Frågor till oss själva:

  • Hur framför jag mina åsikter? Är det viktigt bevisa min förträfflighet? Lyssnar jag mer än ger smarta råd?
  • Vad i min personlighet gör mig attraktiv? Är jag någon som det är behagligt att vara nära?
  • Hur uppfattas jag av en annan? Härskande kärleksfull, klängig, inkännande, förstående…?
  • Vad händer om jag slutar be, be, be om kärlek och ger en del av den till mig själv? Hur kommer det att påverka omgivningen? Självbilden? Vad kommer jag att attrahera?
  • Hur ser min inställning till kärlek ut? Vad har jag att ge?

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare

Behöver du prata med någon? Kontakta mig på michael@separation.se