Den narcissistiska personligheten har ytterst svårt att ta avvisande och ett nej. Deras grandiosa och fullständigt egocentrerade självbild kan inte förstå hur någon kan lämna en ”så perfekt människa som jag”. Om hon eller han gick bakom ryggen på dig spelar ingen roll då n-personer anser sig ha rätten till att göra vadhelst behagar dem.

Till slut förstod du vad det handlade om, hur er relation sett ut, hur det slitit ner ditt självförtroende och alltings ytlighet. Efter många turer orkade du lämna, trots massiv vånda, rädsla, förvirring och ett hopp om positiv förändring som varit din följeslagare i åratal.

En n-person ser sitt barn som en förlängning av egot (så länge som hon/han presterar och beter sig enligt mallen).

En man som efter år av inre kamp, klarade av att avsluta förhållandet som dränerat honom fullständigt berättar: ”hon vill se mig i misär och gör allt för att knäcka mig och manipulerar barnen. Hon försöker vända dem emot mig!”

I n-personens värld är det logiskt: ”du avvisade och måste straffas. Endast en instabil eller sjuk människa gör slut med mig. Jag har blivit kränkt och det innebär konsekvenser.”

Det mest sårbara används emot oss: barnen!

En n-person är beredd att gå långt för att behålla kontrollen och barnen blir schackpjäser i ett intensivt försök att få ner dig i ”schackmatt”. Genom att be sina barn ha koll på vad du gör, vem du träffar och säga till de unga: ”detta är vår hemlighet eller hur? Vad behöver du för kläder? När det blir ett bra tillfälle, så ska vi göra en resa. Var skulle du vilja resa?”

Lojalitet är en vara som köps in.

Bjud inte n-personen på starka känslouttryck (som troligen är helt berättigade) eller vädjan om empati, förståelse och samarbete. Hon eller han bryr sig inte om vad du eller barnen behöver. Allt handlar om deras behov! Allt!

Att ha barn tillsammans med en narcissist del 1 – webinar torsdagen den 20/5 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach