”Jag som trodde att jag äntligen hade träffat rätt man och så gör han så här mot mig!”

”Jag tänker på henne hela min vakna tid och förstår inte varför hon så plötsligt bara avslutade vårt förhållande.”

Det är en av de vanligaste frågorna som jag får i mitt klientarbete och då jag föreläser: ”hur ska jag våga lita på någon igen?”

Vi har levt som singlar under en kortare eller längre tid. Nyligen kommit ur ett förhållande som fått oss att må dåligt, känt oss känslomässigt neutrala eller avstängda under alldeles för lång tid. Eller varit trygga i tvåsamheten och plötsligt väckts av chockvågorna från t.ex. en otrohet, någon form av missbruk som bröt ner kärleken, emotionell omognad/avstängdhet som gjorde ensamheten i tvåsamheten outhärdlig. Varianterna är många!

Men så en dag möter vi någon och känner attraktion, förälskelse och kanske senare t.o.m.  kärlek. Och så händer det igen! Smärtan efter ett svek eller beteenden i partnern som gör det omöjligt att fortsätta. Och vi som hade vågat blotta hjärtat igen! Kanske såg vi varningssignalerna i den andra personen, men tänkte att ”det kommer att bli bra.” Eller så låg ”mörkret” väl fördolt under ytan.

Vi känner: ”nej, nej, nej!! Aldrig mer kommer jag att utsätta mig för detta!”

Du och jag bär på en berättelse. En lång rad av erfarenheter som skulpterat våra sinnen och format våra beteenden. Det är lätt att hamna i en nedåtgående spiral där vi försöker läka såren från tidigare trauman med ett nytt förhållande.

Omedvetet hoppas vi att en ny partner ska vara ”läkaren/kirurgen” som ska avlägsna det onda från våra känslomässiga kroppar.

En förälskelse kan på kort sikt göra mirakel med oss när det gäller att komma vidare från ett gammalt förhållande, men förr eller senare tvingas vi möta våra egna relationsmönster. Det är en naturlag!

Vi behöver börja lita på vår egen person så att vi inte går ner oss i upprepandets träsk; där samma historia utspelar sig om och om igen. Destruktiva relationer som ger oss kvittens: ”titta! Det går inte allt lita på män/kvinnor!”

Vi behöver skala bort lager av cynism som tagit fäste i vår tankevärld och bygga vanor som gör att vi kan tycka om våra liv. Inte nödvändigtvis älska, men respektera. Uppleva en balans inombords så att vi kan känna oss trygga med de beslut vi fattar. Känna tillit till att kvinnan eller mannen som vi ser i spegeln inte sviker oss genom att förhandla bort sin självrespekt eller sitt självvärde, därför att behovet att fylla ett tomrum tvingar sig på.

Vi behöver orka stå upp för oss så att vi inte reagerar utifrån desperation.

Kärleken gör oss sårbara vilket inte går att lyfta ur ekvationen hur gärna vi än vill. Livet innehåller element som kan slå undan våra fötter, men vi har resurserna att resa oss upp igen. Hur osannolikt det än känns!

Kanske har vi aldrig litat på våra egna beslut, utan låtit tillfälliga känslor och driftsimpulser vara det enda som styr. Förändring är möjlig!

Hur kan jag våga lita på någon igen? Webinar onsdagen den 28/11 klockan 21.00. Du är varmt välkommen!

Michael Larsen – relationscoach