Ta dig gärna tiden att se den här föreläsningen. Det är slående hur begränsande dagens skolsystem är när det gäller synen på våra barn och ungdomars kreativitet.