relationer och uppmuntranEn människas liv kan totalt förändras genom några uppmuntrande ord. Tyvärr lever vi en värld där många hellre verkar vilja uppmärksamma det negativa i andra än det positiva. Vad skulle hända om vi i större utsträckning började se varandras styrkor?

För femton år sedan sa en lärare jag hade i psyksosyntes till mig: ”Michael, håll i grupper. Du är en bra talare och pedagog!” Tänkte först: ”Javisst, det blir nog bra med det.” Efter en tid kände jag att ett frö planterats inom mig. Kunde inte släppa tanken om att jag hade något att förmedla till andra. Nu är det bl.a. det jag sysslar med. Hade jag gjort det om inte Andrea uppmuntrat mig?

När vi lyfter andra börjar de sådant som de tidigare inte såg hos sig själva. Det kan vara livsavgörande. Vi kan aldrig se oss själva i helbild, utan enbart genom en spegel. Det är därför vi behöver varandra. Är du bra på att bekräfta de omkring dig?

Michael Larsen – livscoach