Perfektion är detsamma som att inte skada någon.stillhet