bygga ett jag igen

 

Efter alla de samtal jag haft med kvinnor och män gällande relationer tycker jag mig ana ett mönster som inspireras från arkitekturen. Kanske handlar det inte främst om manligt och kvinnligt, utan personlighetstyper. Kan dock inte förbise: ”han känns inte tillgänglig på ett djupare plan. Hon vill ständigt prata känslor och komplicerar till det.”

Det jag tycker mig se, är att kvinnor (flikar in med en generaliseringsvarning här) vill ha fler öppna ytor och männen rum där det kan stänga in sig i för att göra sina ”grejer.” Nu pratar jag inte om fysiska rum och öppna planlösningar, utan mentala sådana.

Min erfarenhet viskar till mig att när det finns ett problem i en kvinnas själsliv rinner det ut över hela ”golvet” och tar plats i samtliga emotionella rum. Får intrycket att män har fler vattentäta skott mellan rummen.

Ta bara det här med sex: hur vanligt är det att män inte känner för fysisk intimitet även om relationen i stort inte mår bra? Det är som om rummet för sex är isolerat från övriga. Känslor och det fysiska kan i större grad frikopplas från varandra.

Tänk bara: Hur många kvinnor längtar efter sex med partnern när förhållandet har en låg temperatur och kommunikation saknas?

Vad säger ni mina bloggvänner?

Michael Larsen – livscoach och mental tränare