Jag har själv befunnit mig där, och jag ser och lyssnar till alla dem som är och har varit i liknande sits – det destruktiva förhållandet (som inte nödvändigtvis måste vara en parrelation) tillsammans med en missbrukare, härskare och/eller en person som är ljusår från självreflektion, gör oss förblindade. Eller så ser vi men kan inte förmå oss själva att ta de nödvändiga stegen bort från det ”radioaktiva.”

Minns tillbaka då jag själv konfronterades med en härskarperson (såg det inte då), som anklagade och använde ett batteri av manipulation för att styra händelseförloppet enligt sin agenda. Jag var som i hypnos och kände att det var flera grundläggande saker som inte stämde, men likt en förlamning gick det enbart att reagera. Inte agera! I alla fall inte då.

Det finns de som utåt sett ger sken av att vara insiktsfulla, begåvade, verbala och t.o.m. inkännande, men som i grunden enbart är kalkylerande. I omgivningens ögon verkar hon eller han ”helt fantastisk!” Men hur är det för dig som dagligen har denna personlighet nära!

Vi ser inte tavlan eller statyn när står tätt inpå, utan det behövs avstånd för att ögon och hjärna ska kunna tolka och uppleva helheten. Detaljerna kan förblinda!

I destruktiva relationer är det som om vi hamnar i någon slags trans, där medberoende gör att vi känner oss som kärleksfulla hjälpare. Det är som om våra liv ges en mening då vi stöttar, lyssnar och hjälper. I själva verket sker det någonting annat bakom ridåerna: vi förlorar vår grundstomme (känslan av jagvärde) som individer, och anpassar oss av rädsla för att inte duga och vara utbytbara. När vi utsätts för ifrågasättande, kritik och förtäckta hot, anstränger vi oss ytterligare för att inte hamna på härskarens/missbrukaren och/eller den känslomässiga analfabetens sopstation.

Skapa fysiskt, emotionellt och tidsmässigt avstånd, så att dina ögon kan börja se klart. Iaktta och lär av det som hände i backspegeln, men skapa ditt liv genom att blicka ut mot ett vackert landskap som väntar på att utforskas av dig.

Att ha barn tillsammans med en narcissist – webinar söndagen den 26/1 klockan 21.00. Du är varmt välkommen!

Michael Larsen – relationscoach