Attraktion, kärlek och framtidsplaner är några av de drivkrafter som ett förhållande innehåller (eller åtminstone bör innehålla). Vi behöver få känna oss trygga, unika, respekterade och att det finns en sund förutsägbarhet i tvåsamheten.

Men eftersom vi består av genetik och en historia, blir resan inte alltid så skön som vi hoppats på.

En del människor är rastlösa och snabba i sin läggning, medans andra är lugna och metodiska. Några har ett stort behov av att ha kontrollen, samtidigt som partnern har en mer ”vi kan väl ta det som det kommer” läggning. Någon känner sig själv väl och har nära till sina känslomässiga uttrycksformer, samtidigt som partnern är sluten.

Nästan alla förhållande bär på stora olikheter i inställningen till närhet och kommunikation. En som har ett stort behov av emotionell närhet, medans den andre känner sig kvävd av det som hon eller han upplever som krav, när den andre vill bygga en djupare relation.

Två personer kan ha haft liknande uppväxt med inte alltför stora variationer i upplevelser längs med vägen, men p.g.a. helt olika psykologisk/emotionell DNA, reagerar och agerar de helt olika i relationssituationer. En som känner en stor separationsoro, och en som känner sig hämmad av ansvaret som en tvåsamhet behöver för att fungera. Känslomässiga kulturkrockar uppstår, vilka är nödvändiga att hantera om relationen ska ha en framtid.

Människor kan bekämpa sin separationsoro på helt olika sätt: en som söker garantier och en som drar sig undan, och uttrycker sitt starka oberoende för att inte behöva konfronteras med sårbarheten inombords.

Genom att bättre förstå det egna och en parters (eller en framtida sådan) anknytningsmönster (sättet på vilket vi relaterar till någon i ett förhållande), kan vi förbättra vår förmåga att älska och ta emot kärlek, utan att snärja in oss i gamla och alldeles för snäva relationsbeteenden.

Alla relationer behöver vår öppenhet för att börja se med nya ögon.

Anknytningsteori & varför du blir den du blir i dina relationer – webinar onsdagen den 18 maj klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach