letting go

De flesta av oss ser värdet och styrkan i att kämpa. Att ge allt vi bara kan och senare känna belöningens behagliga vindar mot ansiktet. Detta gäller nästan alla områden i livet. Men bara nästan.

Emellanåt hittar vi istället våra resurser och kraft när vi ger upp. Då vi slutar försöka. Detta gäller särskilt i relationer som inte höll, även om vi är personen som vill se en fortsättning. Vi försöker och försöker, ständigt flirtande med hoppet om att hon eller han kanske en dag ändrar sitt beslut om att vilja skiljas åt.

Kampen kan pågå länge: i veckor, månader och i vissa fall, år. Människor som vill oss väl säger: ”gå vidare. Du är värd mer än detta.” Vårt förnuft vet hur rätt de har men det som kallas hjärta kan inte släppa taget.

En dag; plötsligt eller etappvis insjunkande känner vi det: ”det är inte lönt. Det här ger mig ingenting och livet hamnar bara i standby.” Först känner vi troligen vemod och nostalgi, men lite senare infinner sig ett lugn. Inte ett apatiskt sådant, utan ett konstaterande – en acceptans över att det är som det är. Vi inser att kärlek inte är något vi skall behöva jaga.

ATT BLI VÄN MED MAKTLÖSHETEN KAN VARA DET SOM GÖR OSS FRIA OCH STARKA PÅ RIKTIGT.

Finns det någonting i ditt liv som du behöver ge upp för att kunna leva större?

Michael Larsen – livscoach och mental tränare