separation.se

Under förälskelsen förförs vi av godbitarna. Vi ser det vi vill se i en annan och visar upp den charmigaste varianten av jag. Så oerhört mänskligt!

Föreställ dig en rundad glaskupa täckt av vackraste sidentyg eller kashmir (eller vad du nu föredrar). Tyget representerar förälskelsefasen och glaset personligheten. Innanför höljet vilar vårt djupaste Jag som kan symboliseras av en blomma, hjärta, konstföremål eller just ingenting.

Kupan är täckt av olika avtryck: föreställningar om oss själva, andra, psykologiska överlevnadsstrategier, sår, potentialer, synen på kärlek, minnes/framtidsbilder, värderingar, spår från människor vi mött, attityden till livet i stort, egna kroppen, sexualitet, tillit, förmågan att släppa någon nära…

Vad ser du 6-12 månader in i parförhållandet? Tyget som långsamt lyfts av och visar mosaiken av en personlighet. Och vad ser en annan i dig? Vad ligger innanför glashöljet? Kärnan därinne. Når vi dit in?

Hur förhåller vi oss till ömma punkter i andra? Och i oss själva? Vem är du när extremidealiseringarnas tid börjat lägga sig?

Fortsätter på temat imorgon min bloggvän.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare