Visdom, Pappa, vår

Igår satt jag och pratade med min älskade pappa. Frågade honom om hemligheten bakom ett hållbart förhållande. Svaret blev: ”alla hamnar emellanåt i konflikter och meningsskiljaktigheter. Försök inte vinna diskussionerna. Du vinner kanske på kort sikt, men i längden… förlorar man.”

Det är SÅ sant! Egot vill vinna striden men förlorar samtidigt kriget. Kortsiktiga poäng på bekostnad av en partner som känner sig överkörd. Vad var det då vi tog hem?

Vi kan antingen så frön av irritation, ensamhet, känslan av icke sedd, distans och sårad.

Eller tillitsfull respekt, lugn och förståelse. Kärlek helt enkelt.

Timing och hur vi framför åsikter är allt. Hetsighet i orden kan av vissa förklaras och rationaliseras som passion. Passion hos vem? I partnern som utsätts för smart ass kommentarerna och de höga rösterna kommer passionen inte leva kvar särskilt länge. Inte inom förhållandet i alla fall.

Vänlighet och kärleksfull attityd är inte likställt med undfallande. Sann styrka kommer från att veta vem vi är.

Det är en konst att inte låta sig smittas av en tillrättavisandekultur där illusionen av att stå högst på prispallen lever starkt.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare