Fight the Power

En hel del människor går runt med beteenden och vanor som istället för att tjäna dem, motarbetar och försämrar kvalitén på deras liv. Skuld och missnöje tar fäste i psyket, vilket gör gropen vi står och gräver i ännu djupare. Det är svårt, ja för att inte säga omöjligt att bara plocka bort en dålig vana, så länge vi inte är medvetna om den. Men kunskap och medvetenhet räcker inte.

Ett begränsande beteende kan inte lösas på sin egen nivå. Vi släcker inte en brand med eld, eller översvämning med vatten. Konflikter löses inte genom ytterligare bråk och meningsskiljaktigheter. Känslor som t.ex. osäkerhet och rädsla går inte bara att radera. Om vi vill göra oss av med något, är det nödvändigt att ersätta det med någonting annat. Vi behöver utveckla motsatser.

Om du är rädd behöver du utveckla MOD. Om du är arg, behöver du fylla ilskan med insikt och tålamod. Om du lever osunt, behövs det hälsosamma vanor och kärlek till ditt jag.

All förändring börjar med medvetenheten om VAD det är vi gör som inte fungerar och som ständigt upprepas.

1. Sätt ord på den dåliga vanan. Till exempel: ”Jag har för vana att komma för sent till avtalade möten. Jag kritiserar mig själv och andra alldeles för mycket. Jag äter osunt mycket och ofta.” etc.

2. Avslöja ursäkter och bortförklaringar: ”Jag har alltid varit så här” eller jag har inte tid.”

3. KÄNN vad de dåliga vanorna gör med dig. Känn frustrationen (om det är det du känner.) Fly inte in i gamla mönster, som t.ex. att hålla känslor i schack genom överdriven konsumtion av mat, shopping, eller vilken taktik du nu använder dig av.

4. Börja tänka på hur motsatsen till din dåliga vana kan se ut. Sätt ord på det du tänker ersätta det gamla med. Otydlighet blir till TYDLIGHET, likgiltighet med ENGAGEMANG och VILJA etc.

5. Börja AGERA SOM OM du är en person med inre styrka: Fake it until you make it! Det handlar inte om självbedrägeri, utan att tänja på gränserna gällande vad och vem du kan bli. Upprepa dag för dag och stanna inte förrän du nått fram.

6. Ha en förlåtande attityd då du inte omedelbart lyckas. Förändring tar tid och kom ihåg att fira de små segrarna.

Det här livet är ett flytande ögonblick och en dag kommer du att se ditt liv i backspegeln. Se till att det är värt att vara åskådare till det.

Michael Larsen – livscoach