Hela relationer grundar sig på två individer som valt varandra och fortsätter att välja. Som tar hand om och tar ansvar för sina gamla automatiska relationskoder och byter ut dem som inte längre fungerar. Liksom att hämta in sina projektioner.

Alla projicerar! Både sådant som vi inte vill kännas vid i oss själva, liksom idealiseringar vi tilldelar en annan (t.ex. gurutänkande och kändisdyrkan). När vi lägger ut den egna kraften på en annan person och tilldelar henne/honom en upphöjd status, är det oerhört lätt att tappa bort sig själv.

När vi älskar från en djupare plats inombords är vi väl förankrade i jaget. Det är ingen ”please kärlek” som gör oss till emotionella tiggare. Äkta kärlek gör oss uppfyllda – inte tömda. Den tar fram de bästa sidorna av våra personligheter. Men även mörker och sår så att läkning kan ta vid. Det är inte partnerna som är ”läkaren” utan mötet som gör att du kan se dig själv i ett klarare ljus. Du har en naturlig kirurg på insidan som vet vad som behöver göras.

Piedestaltänkandet lockar oss in i självförminskandets korridorer. Labyrinter av osäkerhet och tvivel. Våra personligheter har sina stökiga garderober som vi behöver tömma och vädra ut för att kunna leva sant.

För visst är ni två som skall gå jämsides? Det börjar med att vi rör oss på ett sätt som gör att vi är i takt med personen som vi aldrig kan skiljas ifrån.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare