separation.se

Ni skrattade ihop, höll varandra i händerna, bara hängde tillsammans, planerade framtiden, hade sex som förde er till paradiset och lovade varandra: ”du och jag mot världen.” Omgivningen berättade hur fina ni var tillsammans – att ni var det ”perfekta paret.”

Under resans gång hände det någonting, en trötthet smittade av sig, missförstånd i kommunikationen, ointresse och olust inför det sexuella, nära till irritation och med frågeställningen: ”är det så här det skall vara?”

En av er tyckte kanske att allt var ok medan den andre gick runt och kände att något inte stämde. Känslan av ensamhet och att inte tala samma språk skavde.

FARAN ÄR NÄR VI LEVER I HELT OLIKA VÄRLDAR GÄLLANDE SYNEN PÅ VAD SOM ÄR ETT BRA FÖRHÅLLANDE.

Märker hur otroligt svårt det är för de flesta att se hur den som en gång var närmast hjärtat nu är den mest distanserade främling som går att föreställa sig. Det är i det här avståndet frustration föds. Självanklagelser och beskyllningar förmörkar himmeln.

Det tar tid för hjärnan att vänja sig vid skillnaden på DÅ och NU. Det är många delar som måste kopplas om och under tiden frågar vi oss: ”Hur kan hon/han utsätta mig för detta? Vad gjorde jag för fel? Jag känner inte henne/honom längre. Har jag någonsin gjort det?”

Ingen kan säga hur lång tid det tar att komma vidare, men en bra ”kompis” (som är tuff mot oss) är att se omständigheterna för hur de ÄR och inte hur vi ÖNSKAR att de var. Ingen enkel match men på lite längre sikt är det befriande.

Det som var svårast för mig var vägen till riktig förståelse kring att människor inte alltid är som vi hoppats. Om någon bestämt sig för att ha en negativ bild av dig kommer de att hålla fast vid den oavsett vad du gör. Skillnaden på vem en person vill vara och vem de i praktiken är.

Vad är det viktigaste du lärt dig av din separation/skilsmässa? Hur kan du använda erfarenheter och insikter till fördelar?

Michael Larsen – livscaoch och mental tränare