Vi må känna oss sårade, arga, förtvivlade, frustrerade och fullständigt desillusionerade…men glöm aldrig: smutskasta, manipulera och nervärdera aldrig din f.d. partner och medföräldern till ditt barn.

Jag vet att det finns människor som går över alla gränser, och som kränker och misshandlar fysiskt såväl som psykiskt. Från dessa, oavsett om det är en mamma eller pappa till din dotter eller son, ska den unga människan skyddas. Här finns det inget förhandlingsutrymme! Den här texten handlar inte om dessa extrema fall, utan den ”normala” personen som du har delat år tillsammans med, och där det av olika anledningar inte längre fungerade att leva i en tvåsamhet.

Ditt barn har den mänskliga rättigheten att få uppleva genom sina egna erfarenheter, hur hennes/hans mamma/pappa verkligen är, och inte genom en pådyvlad bild som kommer från våra högst subjektiva sanningar.

Vi kan skada våra barn i grunden, genom att direkt eller indirekt tala kränkande om hennes/hans mamma eller pappa. I grunden! Låt ditt barn, när hon eller han är i tillräckligt reflekterande ålder, självständigt få söka sanningen. Några mörka ord och blickar gentemot den som du en gång älskade räcker för att ett barn ska distansera sig.

Vill vi hitta fel och brister i en annan människa, behöver vi inte söka länge för att kunna göra upp en lista över det som fallerar. Men vi själva då? Ser vi de mindre smickrande sidorna i vår egna person? Det är bättre att börja där, än att projicera (peka ut i en annan det som vi inte vill se i oss själva).

Låt inte en annan persons tillkortakommanden göra dig till en hänsynslös åklagare och domare. Lev innanför dina integritetsgränser, så att du kan vara ett levande exempel för den unga människan som iakttar mycket mer än det går att förställa sig.

Ditt ex må vara en självupptagen person med egoistiska agendor, men låt dig inte dras in i det destruktiva gravitationsfältet som får dig att skapa konflikt i ditt barns hjärta. Din dotter/son hamnar i en enorm lojalitetskris när hon/han tvingas att välja sida. Gå varsamt fram och stryk den som kommer från dig/er över kinden, och kommunicera med ögonen din villkorslösa kärlek.

Bryt dina destruktiva beteenden – webinar söndagen den 13/1 klockan 21.00. Du är varmt välkommen!

Michael Larsen – relationscoach