IMG_0527

Tränaren i självförsvar ropar: ”fötterna fast förankrade i marken! Utan balans är du chanslös.”

Det är lätt att vackla, låta tvivlet ta för stort utrymme. Tvivlet KAN vara bra och sunt. Det är ju bara fanatikern som aldrig ifrågasätter: Blind tro – PANG på bara.

FANATIKERN BEHÖVER TVIVLA OCH TVIVLAREN FATTA BESLUTET.

Det är i de där stunderna då osäkerheten smyger sig på, då du tvivlar på din förmåga, kompetens och duglighet som människa, som fötternas kontakt mot underlaget är din vän. Några djupa andetag och känn hur du bärs upp. Ja, stå kvar! Du behöver inte rusa iväg någonstans för att lindra oron eller ångesten, kasta dig in ett projekt, eller förhållande för att hålla smärtan i schack.

Som det uttrycks på engelska: ”hold your ground!” Du har all rätt att vara just här! Det är din födelserätt. Din bit av marken. Det finns reservresurser inom dig som är oändligt mycket större än du kan föreställa dig. Om det är något du kan lita på så är det just det – de extra resurserna här inne! TILLIT min vän.

Michael Larsen – livscoach