Jag kommer till Stocholm för parkonsultationer och enskilda samtal den 25-26-27 januari. Du/ni är varmt välkomna att boka tid via:

Sms: 0761 81 48 88
Mail: michael@separation.se

– Michael