Din människosyn och världsbild delas inte av alla. Det finns människor som tar utan minsta tanke på att ge tillbaka. Hur mycket kärlek och omtanke du än skänker, så är det inte säkert att den andre kommer att vara lojal mot dig.

Cynism och klarsynthet är inte samma sak. Cynism kommer ur bitterhet, att omgivningen är dekadent och att vi alla är stora egoister. Klarsynthet kommer från vår inställning att vi har valmöjligheter, att välja gott eller destruktivt. Leva medvetet eller omedvetet. Att världen även består utav dem med starka psykopatiska och narcissistiska drag (de syns ofta i bl.a. trafiken).

Föreställ dig följande scenario: ett par sitter på ett kafé. I detta fall en kvinna och en man, där han är arrogant mot dem som jobbar där, liksom de andra gästerna. Kvinnan tycker naturligtvis att det som sker är ytterst obekvämt och obehagligt, vilket får henne (vilket är högst mänskligt) att försöka balansera mannens ohövlighet, genom att vara varm och trevlig mot medmänniskorna i detta miniuniversum. Inklusive den som hon lever tillsammans med.

När vi ständigt försöker skapa lugn, harmoni, vänlighet, emotionell eller fysisk nykterhet, inspirera, uppmuntra etc. har vi utvecklat medberoende, vilket är oerhört vanligt hos empatiska, in och medkännande personligheter.

Som medberoende ligger det väldigt nära till hands, eller rättare sagt, det kommer automatiskt att vilja andra väl, vilket nästan alltid sker på bekostnad av den egna viljan, behoven och gränserna. Vi har ett extremt stort fokus på andras mående och försöker, medvetet eller omedvetet att korrigera och styra dem som har ”tappat sig själv”, till att föra sig och leva bättre.

Som medberoende fick vi tidigt i livet lära oss att se vad andra behövde. Kanske var det föräldrar som led av psykisk ohälsa, missbruk, häftigt temperament eller var emotionellt avstängda. Vi utvecklades till ”diplomater, sjuksköterskor, terapeuter, underhållare, städare, revisorer” etc. för att inte det inte skulle haverera fullständigt (vilket det troligen ändå redan hade gjort). Du var den sista utposten av ordning!

Vi blev den tysta och snälla pojken eller flickan. Vi ville inte hälla bensin på elden för att inte ytterligare sprida branden. Medberoende blev en överlevnadsstrategi.

Börja med att ställa dig själv frågor som: ”vad skulle vara det bästa för mig att göra i den här situationen? Vad vill och behöver jag just nu?” Samtidigt som du är medveten och försöker reglera när hjälpar/räddarabstinensen ropar inom dig.

Ikväll lördag klockan 21.00 håller jag webinariet ”Medberoende & konsten att bryta den känslomässiga fångenskapen”. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach