Med ironi: ”Fint att se att du alltid hjälper till här hemma! Bry dig inte – jag tar hand om allt ändå!”.

”Mitt ex visade i alla fall handlingskraft! Till skillnad från vissa andra!”

”Du är egentligen alldeles för känslig för min smak!”

Det finns oändligt många varianter av uttalanden som vi kan fälla för att nöta ner ett förhållande. Enskilda meningar i sig är sällan det som klipper av närhetsbanden, utan det återkommande.

Vi är många som vet hur man egentligen kommunicerar på ett hälsosamt sätt, men ändå trillar vi in i det automatiska när vi känner oss åsidosatta, kritiserade, ifrågasatta, förbisedda etc.

Det finns ingenting som är så destruktivt för ett förhållande som när vi upplever oss som nedvärderade av partnern. Det tar så fruktansvärt hårt, eftersom den vi har valt att leva med förväntats stå vid vår sida i alla lägen. När vi istället utsätts för motsatsen rörs någonting väldigt negativt upp inom oss: känslan av svek från en älskad! Finns det något som kan göra att vi känner oss mer ensamma?

Vi börjar bygga skyttegravar inombords för att skydda oss mot angrepp. Vi utför kanske ”förebyggande” attacker för att kommunicera: ”Jag tar inte skit!” Oavsett vilket så är vi på väg utför.

Här är några säkra ”giftbägare”

  • Ironi och kritik: Dessa två gör att vi känner oss odugliga och inkompetenta. Eller avtrubbade och går in en fas av: ”I don´t give a f…k!”
  • Tystnad över tid: Är en oerhört destruktiv härskarteknik och en effektiv kärleksförstörare. Den som använder metoden går runt med illusionen av sig själv som stark och besittare av kontroll. Den utsatte känner sig osynlig och allt annat än respekterad.
  • Personangrepp och förakt: Är troligen det starkaste giftet som dödar all intimitet och tillit.

Som sagt: även den bäste kan trilla dit ibland. En destruktiv automatik som slår på. Men vi skydda oss genom:

  1. Identifiera när vi använder de tre attraktions/kärleksnedbrytarna i en konfliktsituation. En medvetenhet om våra ord, tonläge, mimik och kroppsspråk är en början.
  2. Ersättning av beteende: Förnuftsmässig förståelse räcker inte. Vi behöver lyfta in helt nya ord och gester när vi hamnar i krissituationer.
  3. Praktisera: Inga teorier i världen fungerar om vi inte är villiga att förändras.

Om vi lever med någon som är fullständigt likgiltig inför att titta närmare på sig själv och utvecklas, bör vi fråga oss själva varför vi stannar.

Michael Larsen – relationscoach

Härskartekniker och narcissism – webinar den 11/4 kl 20.00. Du är varmt välkommen att vara med!