run

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sägs att när vi upprepat något i 30 dagar, börjar vanan att ”sätta sig”. Det du gör medvetet och dagligen ger resultat, oavsett vad det är.

Tidigare var jag dålig på att minnas namnen på personer jag träffade. Förresten jag var inte dålig, utan katastrofal. Det var inte sällan det uppstod konstiga situationer pga. mina namnluckor, vilket gjorde att jag ofta kände mig dum och ohövlig.

Hade hört om trettiodagars ”projektet”, så jag bestämde mig för att praktisera det för att minnas vad människor hette. När jag hälsade på en ny person blev deras namn betydelsefullt för mig. Inga slarviga gester, ingen självupptagenhet som: ”Hur skall jag uppfattas nu?” Jag visualiserade för mitt inre, sociala situationer och hur jag på ett avslappnat sätt mötte andra.

Namnträningen lärde mig paradoxen i begreppet närvaro: Alltför stort fokus på oss själva gör oss mindre närvarande. När vi verkligen uppmärksammar de vi möter, vad de säger och vem de är, blir vi närvarande. Idag minns jag namn!

Du kan applicera ”trettio dagar” på vilket område som helst i ditt liv, så länge det är uppbyggande: Fysisk träning, självkänsla, gå upp tidigare på morgonen, bli mer lyhörd etc.

Tillåt inte andra, dig själv, känslor eller ursäkter att få hindra dig. Gör det oavsett vad! Trettio dagar kan vara det som förändrar allt. Om en månad kommer du att tacka dig själv för att du började idag.

P.S. Skriv ned din målsättning med en konkret rubrik:  Inled med: ”Jag väljer att under trettio dagar…” Upplever du motstånd under resans gång, så skriv om det. Fem minuters skrivande, dagligen om svårigheterna med att fullfölja mål, är i sig ett fantastiskt månadsprojekt.

Michael Larsen – livscoach

when you change