drömmar och mål

Den första januari 2014 tillhörde du kanske dem som satt upp mål, stora som små. Du skulle träna, bli bättre på att planera, minska på stressen, renovera, eller bli en ”bättre” människa. Oavsett vad, tänker jag fråga dig: hur har det gått?

Klev du på tåget, eller tar du det nästa år? För de allra flesta stannar nyårslöftena vid drömmar som aldrig sätts i rörelse. Varför är det så? Vad är det som gör att vi inte räcker hela vägen?

Många begår ett stort misstag: vi gör för många planer och lägger dem sedan i glömskans byrålåda. Bekvämlighet och gamla beteendemönster gör sig påminda. Efter ett tag ligger det dåliga samvetet och skvalpar likt en dålig baksmälla, vilket ytterligare förlamar. Kanske bor det en sabotör inom dig som försöker övertyga om att du inte är värd att lyckas (kommer blogginlägg om detta längre fram).

Vad säger du om att knyta an till det du lovade dig själv på nyårsafton eller när det nu var?

VAD är det du verkligen vill och VARFÖR vill du?(håll kvar frågan).

HUR kommer KÄNSLAN att vara om du sätter igång? Och sedan går hela vägen in i mål?

Vad för slags person vill du vara?(stanna vid frågan under dagen).

Michael Larsen – livscoach