rikedom

Skådespelare är experter på kroppsspråk och vad det gör med oss på insidan. De använder sina kroppar till att skapa och gestalta känslor som: styrka, uppgivenhet, sensualitet, glädje, sorg etc. och är väl medvetna om hur en viss hållning, röstläge och ansiktsuttryck påverkar.

Det tar det inte många mikrosekunder innan vi ha skapat oss en bild (sann eller inte) av en annan person genom sättet på vilket de rör sig.

VI KAN PÅVERKA VÅRT INRE STÄMNINGSLÄGE GENOM ATT BLI MEDVETNA OM HUR VI STÅR OCH HÅLLER BLICKEN.

En attityd av: ”jag ler på insidan” kan förändra oerhört. Vad kommunicerar ditt kroppsspråk till dig själv och andra?

Testa gärna hemma framför spegeln genom att växla fram och tillbaka mellan ett par motsatta poser. Först: ”trött/misslyckad hållning – ” och sedan ”jag möter livets utmaningar, nederlag och segrar med högt buret huvud.” Känner du skillnaderna?

Vad gör du en söndag som denna kära bloggvän?

Michael Larsen – livscoach