separera

De är oundvikliga: meningsskiljaktigheterna och konflikterna som förr eller senare uppstår. När smekmånaderna av förälskelse börjat klinga av. Förhoppningsvis har kärleksgrunden etablerat sig så pass mycket att det bär. Och visst är det möjligt!

Däremot finns det ingen som bara kan glida fram på sockervadderade genvägar, runt det emellanåt regniga och blåsiga relationslandskapet. Vi har alla med oss bagaget från förr; tidigare relationer, barn, personlighetsdrag, rädslor, försiktig, återhållsamhet och en massa annat.

Frågan blir därför:

Hur tänker du förhålla dig till att hon/han hade ett liv innan era vägar korsades?

Vår vägran att acceptera omständigheter och människor är oftast det största hindret. Problemet ligger alltså i den egna tankestrukturen.

Så här kan vi göra:

  • Lyssna mer än du framhärdar ditt synsätt. I lyssnande, inkännande och agerande finns enormt mycket gott att hämta.
  • Var tydlig med vem du är och dina värderingar: ”hold your ground” med en respektfull attityd. Uttala dina känslor och tankar utan pusha dem på partnern. Det är trygghetsskapande.
  • Tala om för den andre hur viktig hon/han är för dig och att du har en vilja till att förstå. Försök aldrig ”vinna” en diskussion.
  • Ligger det nära till hands för dig att vilja tvinga på andra din ”sanning”? Träna dig i konsten att backa. En av grundreglerna: analysera aldrig den du lever nära!
  • Var en bra förebild för barnen i din/er närhet – jobba med att bryta negativa och automatiska beteenden från uppväxten. Hur är det t.ex. med impulskontroll och stresstålighet? Hur hanterar du frustration och ilska?

Våra liv som vi känner dem varar inte för evigt. Vi är här för att utvecklas, vara givare och mottagare av kärlek. Slösa generöst med din närvaro och omtänksamhet på dem som vill vara en del av ditt liv.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare