Kanske fick vi tidigt i livet lära oss att vara ”snälla”, tystlåtna, anpassliga och lägga de egna känslouttrycken åt sidan. Det kan ha varit en förälder, ett syskon eller någon annan närstående som led av psykiskt dåligt mående, missbruk, hade ett härskande beteende etc. Som unga vuxna hamnade vi i relationer där vi anpassade oss för att inte mista den vi älskade, eller trodde oss älska. Livet lärde oss att inte ta för mycket plats och att lägga de egna behoven åt sidan. Kärleken krävde offer!

Genom att vara i ständig jour och hjälpa andra fick vi uppskattning (förhoppningsvis). När vi ”städade” upp efter andra uppmärksammades vi och fick höra hur ”fantastiska” vi var. Kärlek förknippades med att ställa upp för andra, även om priset var alldeles för högt!

Vad händer med oss, när vi år efter år har ”tränats” i att finnas där för andra, men inte för oss själv? När de egna behoven sätts inom parantes och vi kanske inte ens vet vad det innebär att leva ett eget liv. Åren har levts genom hur vi trott att andra vill att vi ska vara. Lager på lager har lagts på för att täcka över: ”detta vill jag! Detta är personen jag!”

Vi har kanske aldrig lärt oss språket: ”detta är bra för mig! Detta gör mitt liv bättre!”

Allt har handlat om att göra livet lindrigare för andra! Kärleken hade ett pris: fråga aldrig dig själv vad du behöver av en partner, utan vad han eller hon måste ha av dig för att de ska stanna vid din sida?

Att knäcka medberoendekoden handlar om att ta risken att förlora människor i vår närhet. Den som genom sina egna destruktiva beteenden inte kan tillåta dig att vara den du är, som inte respekterar din integritet och som direkt eller subtilt anklagar dig, när du inte längre vill offra dig på ”hjälpandets altare”, kan inte längre tillåtas att få spela huvudrollen i ditt liv.

Ibland innebär kärlek att backa och låta en annan person få krackelera och möta sina egna demoner, utan ditt kroniska räddande. Kärleken tar fram det bästa i oss – inte självutplåning och degradering av självkänsla. Vad behöver du göra?

Medberoende och konsten att bryta den känslomässiga fångenskapen – webinar onsdagen den 23/1 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Larsen – relationscoach