Minns när jag för första gången som tjugoåring läste boken ”Bli den du är” av Piero Ferrucci, och hur orden och de psykologiska teorierna grep tag i mig. Känslan av: ”precis så! Klockrent!” Jag upptäckte en helt ny värld där jag insåg den enorma kraften som vilar i föreställningsförmågan (det som vi ser för vårt inre genom mentala/emotionella bilder).

Det som vi har vår uppmärksamhet på, förstärker tankar och känslor, vilket i sin tur skapar vår verklighet. Låt oss säga att du inte kan komma över något kränkande som din partner, en kollega, främling eller ex sagt och gjort: varje gång du minns tillbaka på situationen, frigörs reaktioner inom dig. Du tänker och känner på det som sårat dig ännu en gång. Och igen! En yttre händelse har etablerat sig i ditt tanke/känslosystem och blivit en stor del av din emotionella/kognitiva värld.

För att kunna komma ur det som håller ett negativt grepp om oss, behöver vi ersätta det med nya känslor. Ett sätt att komma bort från det som låser dig, är att samla på nya minnen som så småningom kommer att fungera som en buffertzon till det som varit.

Vi behöver kunna föreställa oss någonting bättre än det som är: ett hälsosammare förhållande, mer stimulerande yrke, inspirerande vänskapsband…

Alla uppfinningar, konstverk, arkitektur etc. kommer från en idé (en mental bild om hur verkligheten kan förskönas och förbättras). Vår föreställningsförmåga är med andra ord extremt verklighetsskapande. Tänk bara på hur dina dagdrömmar och tankar om framtiden påverkar dig! Hoppet om bättre omständigheter är någon av det absolut viktigaste som finns för vårt välmående. Utan hopp, mål och planer om ett mer berikande liv, är det lätt att falla ner i hopplöshet, vilket är någon av de tyngsta mänskliga tillstånden.

Det som vi kan visualisera börjar dra och pocka på vår uppmärksamhet för att vi ska börja agera. Tro mig: rätt fokus och handling belönar! När vi medvetet koncentrerar oss på våra mål, ökar möjligheterna för deras förverkligande dramatiskt. Vagt eller orealistiskt önsketänkande fungerar inte! Var lägger du din energi?

Uppnå dina drömmar och mål genom mental/emotionell träning – webinar den 17/1 klockan 21.00. Du är varmt välkommen!

Michael Larsen – relationscoach