självbild 2

Det är så lätt att ta dagarna för givet – som om de var självklara och oändliga till antalet. Både du och jag vet innerst inne att det här inte varar för evigt. Insikten om detta kan leda till någonting väldigt värdefullt: förståelsen att varje dag, varje gest, handling och möte med andra räknas.

Misstagen och motgångarna bär också med sig något: vi ser och lär oss (om vi är uppmärksamma) vad som inte fungerar och som behöver göras annorlunda.

ALLA FRAMSTEG HAR MISSLYCKANDEN BAKOM SIG OCH ALLA BETALAR MED SAMMA VALUTA – TID.

Det är verkligen en konst att vara i nuet, oavsett hur det ser ut. I nuet finns möjligheterna att se och tänka tankar som kan vara avgörande för dagarna framöver. Det gäller att ha bra människor runt omkring: någon som lyssnar, förstår och kan ställa de rätta frågorna – personer som kan få oss att le och känna hopp när solen inte synts till på länge.

Det är lätt att känna att vi saknar styrkan, talangen och kompetensen, men tänk på att det finns ett område som är ditt. Inte särskilt sällan är det enda som står mellan dig och det du vill uppnå: ett par böcker, ansökan till en utbildning, några telefonsamtal, prata med någon som har erfarenheten och ”framåt!” samtal med dig själv i tankarna.

Vad är det första du brukar tänka när du slår upp ögonen på morgonen? Hur är din syn på dagen som väntar? Vilka vanor fungerar inte längre? Vilka nya behöver ges utrymme?

Visst kan vi sluta slarva oss igenom dagarna?

Värme till dig.

Michael Larsen – livscoach