lagen om relationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag får ganska ofta känslan av att människor lägger alltför stor skuld och ansvar på sig själva när en relation inte mår bra. Inom min bransch är det inte helt ovanligt med budskapet: ”allt härstammar från dig.” Filosofiskt sett ligger det sanning i det, men problem i förhållanden har inte alltid sina rötter i dig, utan i en splittrad och icke självkännande partner.

Låt mig ge ett exempel: anta att en person upplever sig som svartsjuk gentemot sin partner och söker hjälp hos en psykolog, coach eller någon annan inom den människohjälpande branschen. Här ligger det nu nära till hands att titta på uppväxt, tecken och orsaker till dålig självkänsla för att komma till rätta med svartsjukan. Utgångspunkten är alltså att personen som sökt vägledning har dåligt självförtroende.

Tänk om det är så enkelt att personen du är tillsammans är bekräftelsesökande och flirtig till sin läggning.  Du har all alltså all anledning till att känna brist på tillit och misstänksamhet. Problemet är därför inte själva svartsjukan, utan varför du stannar kvar hos någon som drar ner ditt självförtroende.

Alltför mycket skuldkänslor förlamar, medan stärkande av jaget genom handling ger frihet.

En fråga: lägger du ofta alltför stor skuld i det egna knät?

Michael Larsen – livscoach