Förvänta dig inte att en partner ska vara ställföreträdande trygg förälder som du kanske inte hade under dina första åtta år i livet.

Lyssna till katastroftankar som viskar eller ropar inom dig, men lär dig även konsten att kunna säga till dem, såsom du skulle säga till ett ängsligt barn: ”det kommer att gå bra. Gör ditt bästa! Du måste inte vara perfekt även om det känns så.”

Det är inte den unga människan i ditt inre som ska behöva hantera och balansera en relation, utan ditt vuxna jag. Bli vän med barnet och den vuxna.

Vi kan, genom våra egna handlingar, starkt påverka ett förhållandets mående.

Men…

Om vi är tillsammans med någon som inte dansar samma dans som vi själva, går det inte, hur gärna vi än vill. Båda behöver vilja röra sig i samma riktning.

Det är inte din uppgift att på egen hand skapa lycka i tvåsamheten. Två som vill varandra gorr och som någorlunda väl känner sina jag är en grundförutsättning.

Kärleken är vänlig och vill dig alltid väl. Det finns personer som av olika anledningar inte är kapabla till att älska och skänka trygghet. Det är meningslöst att försöka förändra dem. Gå åt ett annat håll hur ont det än gör!

En sann partner är närvarande och öppen för att utvecklas. Låt inte din rädsla göra dig till en tjatig ”förälder” som hoppas på förändring så att du ska få känna lycka och harmoni.

Upphör aldrig med att drömma och hoppas. Kärleken kan överraska oss på de mest förundransvärda sätt.

Acceptera, även om det långt ifrån är lätt, att oro är en del av relationsekvationen. Kärleken gör oss sårbara! Det blottade hjärtat är utsatt.

Du behöver inte, och kommer aldrig att bli en perfekt person för att förtjäna kärlekens mjuka smekning. Det finns någon som kommer att tycka att du är perfekt med alla dina sprickor. Kärleken kommer att fylla sprickorna med guld!

Men kom ihåg att inte jaga den eller gå igenom psykologisk skönhetskirurgi för den (kärleken). Den tycker inte om att jagas och tillrättaläggas! Däremot kommer den med stor sannolikhet att en dag jaga ner dig och offra dina självförminskande tankar.

Kärleken vill inte att du söker trygghet där det inte finns någon trygghet att få. Den vill få dig att vila under bar himmel. Exponerad för elementen som får dig att växa och njuta. Sårbarhet är en huvudingredienserna i kärleken.

Den som är varsam med din kärlek.

Otrygg ambivalent anknytning & tvärtommetoden – webinar torsdagen den 29/6 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach