Han är inte på föräldramötet i syfte att få information om vad som händer i dotterns värld, utan för att synas, höras och beundras.

Hon är med på sonens läkarbesök för att tala om för personalen hur dåligt vårdcentralen fungerar. Pojkens mående är inte en prioritet för henne.

Under samarbetssamtalet är han väldigt inkännande (inte detsamma som medkännande), förstående, verkar vara insiktsfull, har ett vänligt och ödmjukt tonläge. Det är omöjligt för socionomerna att veta vilken sorts mail den här mannen skrev till sin f.d. fru kvällen innan mötet, och hur kan kommer att tala till henne när mötet är över. Dr Jekyl och Mr hyde!

”Hon vill egentligen inte ha barnen varannan vecka, utan kämpar för det så att hon kan komma åt mig. Hon vet var min akilleshäl finns.”

Minns hur du en gång i tiden charmades av hans eller hennes karisma, vältalighet och inkännande sätt. Tänk bara på passionen som skapade drömmar inom dig. Ruset av att få vara nära en sådan handlingskraftig, nyfiken och äventyrlig kvinna eller man. Eller en lugn och trygg famn som ett skydd mot världen utanför. En kärlek som du tidigare inte trodde existerade!

Det är inte konstigt att skolpersonalen eller terapeuten inte ser hennes eller hans naturliga sidor. Du är en av de få som har sett vem personen är bakom de sociala maskerna.

Den narcissistiska personligheten pendlar mellan att vara härskare, offer och ”samarbetsvillig”. När n-personen vill ha någonting av dig så sätts en vänlighetskampanj igång några veckor eller dagar innan frågan kommer: ”skulle du kunna hjälpa mig med en sak?”

”Jo, jag tänker för barnens skull.”

N-personen vill ha lyckade barn, så att hon eller han kan framstå som lyckad. N-personen vill att du ständigt ska känna att du står i skuld till henne/honom, så att du beter dig fogligt.

Det som en narcissistisk medförälder gör mot och med dig:

  • Hon eller han ändrar planer i sista stund.
  • Vill få dig att känna att du är en dålig förälder.
  • Jobbar hårt och skickligt på att du ska tvivla på din verklighetsuppfattning.
  • N-personen vill att du ska uppleva att hon/han vet saker om dig som inte borde vara möjliga att känna till.
  • Du försöker ständig balansera hennes eller hans humör, så att inte barnen ska komma i kläm.
  • Du ska befinna dig i ett läge där du ständigt förklarar och försvarar dig, då det dränerar dig på energi, vilket sin tur sänker ditt självförtroende.

Att ha barn tillsammans med en narcissist är något av det svåraste och smärtsammaste som finns. Ständig stress och frustration. Men trots din oro, känsla av otillräcklighet och ångest, så finns det sätt att hantera omständigheterna på. Du är inte ensam!

”Att ha barn tillsammans med en narcissist” – webinar söndagen den 28 maj klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach