puls

När psykologiska krafter på insidan är som starkast, kan det vara tecken på att stora förändringar är på gång. Vi reagerar betydligt mer intensivt än vad vi normalt sett gör. En person och/eller situation trycker på Katarsis (utrensning) knappen och vi känner oss fullständigt förkrossade. Det som tidigare varit omedvetet och bortträngt kommer upp till ytan och livet kan kännas mörkare än någonsin.

Aristotoles menade att tragedin renar oss.

När vi konfronteras med stor emotionell smärta, känns det som om allt skall rasa samman. Livet upplevs vara på väg utför bergsväggen. Det är få av oss som inte mött paniken.

Människor har sina anledningar till varför de byggt höga, inre försvarsvärn mot omvärlden. Personlighetsdrag i kombination med tidiga yttre påfrestningar formar oss. Vi blir känsliga eller avstängda. Clowner eller dystra skuggor. Handlingskraftiga eller förlamade. Flyktiga eller stabila. Ängsliga eller härdade. Varianterna är oändliga till antalet.

När vi så småningom börjar titta närmare på spegelbilden, och jobba med henne/honom upptäcker vi att vissa av våra gamla överlevnadsstrategier inte längre behövs. De är likt kläder som sitter alldeles för trångt. En rymligare och skönare dräkt vänta på att få användas. Våra hjärnor, tankar och känslor är föränderliga. Inget levande är statiskt.

Om du befinner dig i ett omskakande och traumatiskt läge: det gör som mest ont när vi står vid the tipping point gällande den inre miljön – någonting nytt, bättre och större väntar på att få ta plats och uttryckas i våra liv. I detta gränsland kan smärtan kännas outhärdlig. Du är inte ensam min bloggvän.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare