Det är du som bestämmer ditt värde. Inte någon annan. Förminska aldrig dig själv för att passa in. Du har en inre styrka som är större än du kan föreställa dig.

Woods Landscape Scene Green Wallpaper