Om kärnan enbart är bestående av biologi föräldrar barn, minnen, traditioner och år av vanor, men det saknas kärlek, är allt som existerar en konstruktion. En ihålig sådan!

Att hålla ihop för barnens skull och samtidigt längta bort från partnern gröper ur livsgnistan. Kärnan måste vara kärlek!

Personen som inte är tillitsfull, som kontrollerar, härskar eller ”bara” försummar är den som löser upp kärnfamiljen. Inte den som vill lämna det toxiska!

Den som avslutar vill skydda barnen från det kärlekslösa. Och sig själv!

Till dig som är den som ensam kämpar i ”tvåsamheten”:

Hur många dagar till av ditt liv för ”kärnfamiljens skull”? Hur många fler försök att balansera henne eller honom för husfridens skull?

I kärnfamiljen råder samarbete, lyhördhet, planering, kommunikation, självreflektion, ödmjukhet och kärlek. Kärnfamiljen är per automatik upplöst när detta inte existerar.

Du kan till varje pris försöka hålla ihop, men om den du kallar partner inte agerar kärleksfullt kommer du inte att kunna vara lycklig.

Håll inte fast vid illusioner! Utan kärlek mellan er är det dags att börja visualisera ett annat liv.

Michael Thor Larsen – relationscoach