Det går inte att vara kärleksfull utan en stark inre kompass. Vi kan inte ge trygghet om vi inte står stadigt i vår egen trygghet.

När vi i alldeles för hög grad försöker anpassa oss till andra människor, förlorar vi de egna konturerna och blir förlamat viljelösa. Självutplåning som inre kulturattityd är förödande i alla former av relationer. Tillit och respekt kommer från tydligheten med vilka vi själva är. Vad kan jag ge dig om jag inte känner och är i kontakt med de egna resurserna?

När vi dribblar bort de egna värderingarna därför att vi tror att det gör oss mer omtänksamma och kärleksfulla, begår vi ett grundläggande misstag:

Kärlek utan ryggrad är inte kärlek. Det är medberoende:

”Om jag älskar dig till varje pris, så kanske du ger mig den kärleken som jag så desperat behöver! Jag gör precis allt för att leva upp till självbilden av mig som god.”

Om vi inte respekterar oss själva, hur kan vi då förvänta oss att andra skall respektera oss?

När jag bjuder in dig innanför min mänskliga gränszon, förväntar jag respekten för mina emotionella värderingar. Om det förtroendet missbrukas och trampas på, kommer du inte att kunna vara en del av den kärleksfulla generositeten.

Anpassning och flexibilitet är nödvändiga egenskaper i mänskliga relationer, men minst lika viktigt är det att:

”stand your ground”

Allt börjar med självkännedom. Förståelsen och insikten om vem jag är, var jag kommer ifrån och vart jag är på väg. Det gäller inom alla områden.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare

Behöver du prata med någon? Kontakta michael@separation.se