Om fröet inte sätts i marken blir det ingen växtlighet. Om trädgården inte tas om hand genom rätt ljusförhållanden, näring och vatten blir det ingen vacker plats vila och njuta på.

Om vi vanvårdar våra kroppar kommer det att drabbas av sjukdom och så småningom död.

Om paret inte uppmärksammar och är kärleksfulla gentemot varandra kommer relationen tyna bort under sin egen försummelse.

Om vi inte ger oss själva anledningar till självrespekt kommer självförakt att ta vid.

Självrespekt börjar och slutar med gränser. Gränser ger liv åt integritet som i sin tur får oss att fatta beslut är bra för oss (inte alltid lustfyllda).

Dina handlingar resulterar i känslor. Behagliga eller obehagliga beroende på val.

Nej till det skadliga och ja till det uppbyggande.

När vi t.ex. förhandlar bort integritet i hopp om kärlek, har vi bjudit ett flertal psykologiska nedbrytningsprocesser. Tvivel, självförakt, havererat självförtroende, ”kan kvitta”-attityd etc.

Självrespekt föds från genom uppbyggande tankar och handlingar.

Att kunna avstå mikrodestruktivitet som t.ex. äta det som skadar din kropp och hälsa. Avsluta dejtandet med den som du vet inte är bra för dig. Skjuta upp viktiga saker. Umgås med fel människor osv.

Gör något varje dag som gör att du kan respektera dig själv: träna, ta en promenad om minst 40 minuter, ät hälsosamt, vistas i uppbyggande relationsmiljöer, studera, läs boken som lyfter ditt sinne, säg nej till allt som stjäl den kloka rösten inombords.

Depressionens och självföraktets demoner älskar när vi är passiva och söker självvärde genom toxiska personligheter.

Ett frö kan skapa en äng! Ett frö av en självrespekterande handling.

”Från osund anpassning till integritet & självrespekt i dina relationer” – webinar den 6/5. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationsterapeut