Det är en av de vanligaste frågorna som jag får: ”hur får man en relation att hålla?”

En relation kan endast hålla om det finns två personer som jobbar för att den ska hållas levande. Om ”patienten” (förhållandet) inte är vid medvetande, utan endast hålls vid liv genom livsuppehållande åtgärder är tvåsamheten tekniskt sett levande, men själsligt död. Alltför många relationer befinner sig i det tillståndet och kommer därför att slukas upp av icke-kärlek.

Inledningsvis luras vi ofta till att tro att personen vi som vi mött är den rätta. Attraktion och förälskelse skapar ett magiskt skönhetsfilter, vilket är helt normalt, men som efter cirka 8–15 månader falnar och vi börjar se en betydligt större och mer realistisk bild av den andre. Och oss själva!

När det vackra filtret har mattats av; vad ser vi då? Hur beter vi oss då? Gjorde förälskelsen oss tillfälligt till bättre personer? Eller upptäcker vi någonting enastående i varandra? Något som får oss på djupet att känna: ”här vill jag vara! Här är jag trygg och levande!”

Några livsnödvändiga egenskaper i en relation och i en partner som inte är förhandlingsbara:

  • Omtänksamhet om dig. Utan intresset och förmågan att vilja sin partner väl, finns det ingen framtid för kärleken.
  • Ett beteende från er bådas sida som skapar förutsägbarhet och trygghet.
  • Ord och handling som är någorlunda väl överensstämmande. De flesta människor kan lova en massa. Att agera däremot!
  • Uppmärksamhet och bekräftelse. Vi behöver komplimanger. Vi behöver få höra genom ord och blickar från en partner att vi är ”wow!” Ta för givet attityden har förintat ett oändligt antal relationer.
  • Ett själsligt förspel där man t.e.x. hjälps åt i hemmet. Obalans skapar frustration och avstånd.
  • Att röra vid varandra utan att det nödvändigtvis måste leda till sex.
  • Hålla sig inom förhållandet under svackor och kriser. När vi söker bekräftelse utanför tvåsamheten under emotionella lågkonjunkturer, skadar vi tilliten, vilket ofta gör det omöjligt att hitta tillbaka.
  • Realistiska förväntningar på vad en relation ska ge oss. Om vi är kicksökare som tror att en partner och  förhållandet ska få oss att känna ett konstant romantiskt rus, kommer vi att bli fruktansvärt besvikna.
  • Förmåga att kunna hantera stress, tristess och motgångar. Livet kommer att innehålla kriser, eventuellt barn, föräldrar som blir äldre, sjukdomar etc. Om inte detta hanteras moget av två personer har kärleken ingen framtid.
  • Kommunikation som skapar en lugn känsla av att vara hemma. Närvaro som ger förutsättningar för kommunikation. En partner som är öppen att reflektera kring vad närvaro är för något.

Kärleken dör inte av sig själv. Den avlider av försummelse och emotionell/kommunikativ analfabetism.

Anknytningsmönster & varför du blir den du blir i dina relationer – webinar torsdagen den 11/8 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach