När du tvivlar på dig själv och det du gör, finns det ett par olika vägar att slå in på. Den ena är den förlamande – där passivitet och förminskande av oss själva tar över. När vi befinner oss här, är självförtroendet i botten och rädslan för misslyckande, den röst inom oss som talar högst.

Den andra vägen du kan ta, är den där du ser tvivlet som något som vill dig väl. Tvivel vill påminna oss om att vi är mänskliga och att det finns saker i våra liv som kan förbättras. Sann inre styrka är inte likställt med avsaknad av rädsla, UTAN att göra det vi behöver göra TROTS rädslan.

Michael Larsen  – livscoach