En nivå i mannens psyke kommunicerar: ”det känns underbart att vara tillsammans med henne!” Och en annan del som säger: ”det finns inga garantier! Jag behöver mitt utrymme och alltför ofta känns det som om hon vill kontrollera mig.”

Kanske fick han tidigt lära sig att ”man är ensam mot världen och jag klarar mig bäst på egen hand.” Kanske såg han föräldrarna ha det emotionellt fattigt emellan varandra, och började resonera med sig själv: ”så ska jag aldrig ha det!”

Relationskoden läggs ner i oss i unga år: vi lyssnar, iakttar, fångar upp kärleksspråket som antingen är välutvecklat eller ytterst begränsat, och sedan processar vi det genom vår medfödda personlighet. Liksom erfarenheterna som vi samlar på oss längs med vägen upp i vuxen ålder.

Kvinnan som han lever tillsammans med känner sig ofta osäker och oälskad av honom, då han tycker att hon är ”svår och omständig” som vill prata om mer än det som rör sig på ytan. Hon försöker skapa en djupare kontakt och förståelse.

Det kliar på hans känslomässiga hud när hon vill vara nära efter att de har haft sex. Lugn och ömhet gör honom rastlös. Hon i sin tur känner sig bortstött och oälskad.

Han förstår henne inte! Han vill bort! Han vill känna sig fri eftersom han tolkar vardagsnärhet i ett förhållande som någonting kravfyllt, vilket får honom att söka fel och brister i den han är tillsammans med.

En kvinnas känslor känns som silvertejp som sätts över hans näsa, mun och händer. Han vill fly från hennes sorgsna blick som han själv skapat genom distansen. Känslor provocerar! Det som han såg i 5 – 16 års åldern, innan föräldrarnas skilsmässa, var tystnad och kaos om vartannat.

En millimeterantydan till konflikt får honom att backa. En ansiktsryckning hos kvinnan som han efter sin förmåga älskar, skapar en blixtsnabb reaktion i hans hjärna: ”då var vi här igen! Va f-n!”

Så där gör vi – vi människor: tolkar situationer, kroppsspråk, samtalsämnen, röstläge, ordval, en annan människas önskemål/förväntningar, emotionella uttrycksformer…den egna kodningen i kombination med en annan människas kärleksprogrammering.

Vi har mycket att lära av varandra om vi klarar av att stå kvar (gäller inte den som håller fast vid det destruktiva). Kollisioner som kan slipa av våra alltför vassa kanter.

Varför blir jag den jag blir i mina relationer? Webinar söndagen den 28 juli klockan 21.00. Du är varmt välkommen!

Michael Larsen – relationscoach