Ett papper med noter som kommer att påverka människor i hundratals, kanske tusentals år. Ett barn som tidigt delade med sig av sin exceptionella naturbegåvning. En ung kvinna som drömmer om att utplåna sjukdomar, och sedan förverkligar sina inre syner i ett laboratorium. Miljontals liv räddas!

En lärare på en skola som ser och bekräftar barnen som inte ”passar in” i de vanliga klassrummen, och ger dem kognitiva verktyg och hopp om att kunna skapa sig en framtid.

En undersköterska ger lugn och ro till de äldre genom sitt lyhörda sätt. En tioåring uppmuntrar sin klasskamrat under ett idrottspass.

Kompositören hör och ser noterna i sitt huvud. Det är hans fristad.

Hennes känslighet gör att hon kan fånga upp de symboliska formlerna under nattsömnen och sedan använda dem till att ta fram en medicin.

Läraren har den enastående förmågan att känna av barnens och ungdomarnas behov, eftersom hennes känselspröt är ytterst vakna.

När den högkänsliga personen hittar sin uttrycksform frigörs stora psykologiska naturresurser. Känslorna hittar sina kanalsystem och svämmar inte över och tröttar ut. När tydliga stämman inombords används växer självkänslan/självförtroendet och ”smittar” livet i sin helhet.  

För den högkänsliga personen handlar det om att till stor del kunna filtrera: ”vad är mina känslor och vad är andras?” Du har extremt lätt för att fånga upp det subtila; sådant som andra inte lägger märke till, då din radar är oändligt mycket mer sofistikerad än genomsnittets. Det tröttar ut!

Minimera vistelserna i de ytliga och bullriga miljöerna. Umgås så mycket det bara går med människor som har fattat! Som ger energi! Som du kan kommunicera fritt med.

Men utmana även dig själv, så att du inte blir den överbeskyddande föräldern åt din egen person. Föräldern som till varje pris vill undvika att barnet trillar eftersom hon/han inte står ut med känslor av sårbarhet. Vi behöver ta risker som ger oss möjlighet till att växa. Exponera dig för det som kan kännas skrämmande men samtidigt är hanterbart

Högkänsliga personer gör outplånliga intryck på mänskligheten genom sina konstverk, uppfinningar och medmänsklighet.

Vi behöver hitta den vindskyddade hamnen under stormen. Vår egen trädgård som vi rår om. Den djupa övertygelsen om att ”detta är min väg! Jag har lärt känna min gåva och så här använder jag den. Oavsett andras tyckande!”

Du är inte ensam!

Högkänslig utan att förlora sig själv i känslorna – webinar onsdagen den 5/8 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach