beteenden och relationer

Idag behövs det en varning för generaliseringar. Nedanstående text gäller naturligtvis inte alla! Det finns flera undantag, men jag vet att det mesta som jag tar upp här handlar om oss män i separationssituationer.

Vad är det som gör att en del personligheter vaknar till med ett ryck, först när deras partner säger: ”jag vill inte längre!”? När polletten om skarpt läge trillat ned. Nu vill vi plötsligt börja jobba på förhållandet.

Det är inte alls roligt att höra: men de flesta som får kallduschen är män. Var där själv en gång och vet de psykologiska krafterna av frustration, förnekelse, maktlöshet, ilska, tomhet, sorg etc. Ensamheten i det som är, kan vara fruktansvärd.

Ju snabbare vi inser att det färdiga hjärtat inte vänder om, desto bättre för oss. Vi kan påbörja läkningsprocessen (som gör ont!) och börja ett liv med nya stigar.

Fällor en del lämnade trampar i:

  • Övertalning och logiska argument i syfte att få tillbaka henne fungerar aldrig. Du tröttar bara ut dig själv och ökar beslutsamheten i din f.d.
  • Att servera skuldkänslor är det sista som har positiv effekt. Vem vill vara i närheten den bittra smaken?
  • Att mörka egna beteenden och handlingar inför sig själv och exet. Om du t.ex. varit otrogen – kör inte med klassikern: ”ingenting hände!” Ärlighet befriar.
  • Ilska och kontrollbehov skrämmer. Ta hjälp för att jobba med känslor av maktlöshet.
  • Försöka få tröst av den som lämnar: hon är den siste i världen som kan förlösa dig ur smärtan. Du strör salt i de egna såren när du söker läkning hos din f.d.
  • Att köra med ekonomisk och emotionell utpressning blottar den egna karaktären. Du vet vad som gäller.
  • ”Du kommer aldrig att hitta någon som jag igen!” Den är för flitigt använd – var inte en av dem.
  • Avslöja dig själv när du manipulerar genom smicker, hotfullhet, hjälplösa barnet på insidan och andra omedvetna eller medvetna strategier. Vi kan hitta styrka genom att orka härda ut den egna sårbarheten.
  • ”Jag bidar min tid… ” Vet du vad detta säger om dig? Du lyssnar inte på vad hon säger (vilket är en av anledningarna till att hon lämnade): de romantiska känslorna är borta. Den djupare kontakten och samhörigheten finns inte där längre. Du slösar med det dyrbaraste i livet: tiden!

Jag vet att en del av det jag skriver här kan låta hårt och t.o.m. anklagande. Om du är en personlighet som slår alltför mycket på dig själv, behöver du lägga fokus på att förlåta. Vi gör alla misstag – ibland många gånger om. Det är mänskligt.

När vi jobbar med oss själva, här och nu, kommer vi att kunna skapa bättre, helare och mer kärleksfulla relationer för framtiden. Det är någonting som ligger inom vårt kontrollområde.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare