Den narcissistiska kvinnan eller mannen försöker ständigt locka in dig i psykologiska labyrinter. Hon eller han sprider ”ogräs” i din ”trädgård”, så att dina vackra blommor ska invaderas av självtvivel och t.o.m. självförakt.

Den narcissistiska föräldern kan pendla mellan s.k. dold narcissism och en extrovert sådan. Under t.ex. ett samarbetssamtal (visst är terminologin ironisk?) är det klokt att vara lågmäld, ödmjuk och säga allt det där som personerna i myndighetsstolen vill höra. Kanske ger n-föräldern uttryck för oro över ditt psykiska mående och din ekonomiska situation (som personen i fråga troligen själv har skapat för att utöva makt över dig).

Efter mötet förvandlas hon eller han till en extrovert n-personlighet. På parkeringsplatsen eller per telefon efter charmoffensiven kommer en betydligt mer osminkad kvinna/man ut. Inget filter; bara hot, hög röst eller en dov sådan, en hotfull blick eller ett kroppsspråk som ska få dig ur balans. Alla dessa kränkande ord som du har fått höra!

Du är kanske den ende eller en av få som har sett de här två fullständigt olika ansiktena.

En narcissist har oftast ett antal teaterdräkter nerpackade i sin väska, och de plockas fram vid ett väl valt tillfälle. Martyrdräkten är särskilt effektiv för att skuldbelägga dig inför barnen, under ett skolmöte eller för att få dig att stanna eller komma tillbaka in i relationen.

”Efter allt som jag har gjort för dig!”

”Hur kan du göra så här mot barnen!”

Något av det svåraste, men samtidigt viktigaste när du har med denna toxiska personlighet att göra, är att inte överväldigas av känsloattacker. Rädsla, ilska, tvivel, tveksamhet och panikartat förklaringsläge (ett tillstånd där du desperat försöker förklara dig) gör oss ytterst sårbara för manipulation.

Kom ihåg att den narcissistiska föräldern vill få dig att tvivla på att du är en bra förälder; och för att lyckas med det är ett av de effektivaste vapnen: få dig att framstå som obalanserad inför andra, så att de ska tvivla på dig.

Identifiera dina sårbara punkter och jobba med dem, så att du inte ständigt dammsugas in den destruktiva dansen tillsammans med personen som alltid sätter sig själv i första rummet.

Kom ihåg att den friska människan emellanåt tvivlar! Den psykologiska fanatikern gör det inte!

På tisdag den 22/2 klockan 21.00, kommer jag att hålla webinariet ”Att ha barn tillsammans med en narcissist”. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach