Tänk om vi verkligen började se varanndra. mms_20150912_080417