separation.se

Jag får ett stort antal mail och samtal från personer som känner sig fullständigt förlamade, rädda, ledsna och frustrerade över vad en partner eller ett ex utsätter dem för. Någon sa: ”jag har tappat bort mig själv p.g.a. hennes sätt…Han verkar vara beredd att göra vad som helst för att jag skall komma tillbaka…Hon spelar ut barnen mot mig.”

Det är några av de fulaste ansiktena som visas vid separationer och skilsmässor. Att direkt eller indirekt hota genom att använda barnen mot den ena föräldern är det absoluta lågvattenmärket – den röda linjen för vad som är värdigt.

Det är en sak om frågan vid något enstaka tillfälle slinker ut kring din f.d. och om hon eller han träffar en ny, men att regelbundet förhöra de små är enbart manipulativt. Det är ett övergrepp som skapar lojalitetskris inom dem och om du vet med dig att du sysslar med detta: bryt mönstret nu!

Fler sätt att manipulera och utöva makt mot en partner eller ett ex:

  • EKONOMISKT FÖRTRYCK genom att utsätta den andre för stress och komma med kommentarer som: ”du kommer inte att klara dig utan mig. Tro inte att jag tänker stötta dig! Du har ingen utbildning och saknar besparingar.” Personer som slänger i väg dessa slags meningar visar med all tydlighet att han eller hon inte vet vad kärlek och empati är.
  • Hot mot bakgrund av större fysisk styrka är något av det mest primitiva på anständighetsskalan.
  • Stalking är ett begrepp som de flesta känner till och som är rena terrorn för den som utsätts. Den som sysslar med stalking har fastnat i maktlöshet och tror sig kunna hämta in kontrollen genom att övervaka exet. Det är en kamp mot ångest som enbart förvärrar. Det finns hjälp att få. Vi kan inte förändra det vi inte erkänner för oss själva.
  • ”Jag tänker inte leva om du lämnar!” vilket är den sista utposten av desperation hos en person som helt tappat bort känslan av ett Jag. Ett självvärde som lämnats i händerna på omständigheterna. Det är enormt pressande att utsättas denna form av hot och skuldkänslor står i topp på menyn.
  • Att vända vänner och familj mot den andre är en annan mörk väg att slå in på. Man lämnar ut sådant som ansetts heligt inom förhållandet. Det vi tycker representera ”Sanningen” om exet vidarebefordras i ett försök att köpa lojalitetsröster. Tråkigt nog är detta ett effektivt vapen som ställer till enorm skada. Tänk bara när det når fram till barnen.

En dag blir våra barn vuxna och de kommer att förstå allt som varit. Vi kommer att få stå till svars. Var på ett sätt IDAG som gör att de ler och lyser av stolthet då deras blickar når dig. När livet skalas ned till sina yttersta beståndsdelar är de enda som räknas – hur vi får andra att må i vår närvaro och kärleken vi bär på.

P.S. Om du känner dig så pass trasig och desperat att metoderna i inlägget känns igen och används, ligger ansvaret på dig att söka hjälp så att spår kan bytas. Vi kan inte alltid rå för de psykologiska krafterna som sköljer över oss, MEN vi är ansvariga när det gäller att söka och ta emot hjälp under pressade förhållanden. VI ÄR ANSVARIGA för vår fysiska och psykologiska hälsa.

Michael Larsen – livscoach och mental tränare