Om du går in på google adwords kommer det upp väldigt många träffar på ordet otrohet, vilket inte är en slump. Ämnet är laddat och berör många människor.

Att bli utsatt för otrohet är bland det värsta vi kan vara med om i en relation. Den du anförtrott de mest sårbara delarna av dig själv till, har valt att ha en sexuell kontakt, och/eller öppnat upp sitt hjärta för någon annan. Självbilden och tilliten blir rejält kantstötta. Är du en person med en anknytningsproblematik i bagaget blir resan än värre.

Om vi utsatts för otrohet hamnar vi i ett vägskäl: Antingen avslutar vi relationen med personen som varit otrogen mot oss, eller så försöker vi läka såren och gå vidare i tvåsmamheten. Oavsett vilket vi väljer, så är det ett högt berg vi har att bestiga.

Jag tänker inte ge dig råd om vilken väg du skall slå in på, utan bara påminna dig om att  SJÄLVVÄRDET är en av dina dyrbaraste tillgångar. Utan ett intakt självvärde förlorar du dig själv, och mörka känslostormar kommer att kasta dig hit och dit.

Vilka är dina tankar och erfarenheter kring detta ämne?

Michael Larsen – livscoach