relationer

”Allting sitter i huvudet” har vi alla hört ett antal gånger. I relationer sitter det lika mycket i gesterna gentemot varandra – en del saker bör inte ges utrymme till att växa i sinnet.

Vi tolkar ständigt det vi ser, hör och känner. Vissa saker är vi p.g.a. olika erfarenheter mer känsliga för än andra. Så är det bara.

Bilder och kommentarer på t.ex. Facebook har ställt till det i många relationer. Emotionellt mogna par vet hur man kommunicerar för att inte hjärnspökena skall växa till nedbrytande konflikter. De förebygger och kommunicerar.

Ser alltför ofta i mitt arbete hur till synes små incidenter och missförstånd blåses upp och får allt att gå över styr. Ett par jag mötte hade stora problem då kvinnan i relationen uppfattade mannen som flirtig. Hans tolkning var en annan. Eftersom vi alla bär runt på olika värdesystem frågade jag henne vad ordet ”flirt” betydde:

”Det är som jag ser det en lightversion av förspel, vilket jag inte vill att min man har med andra kvinnor.”

Han: ”jag har ett väldigt extrovert arbete och det har säkert format mig till att verka privat med de flesta. Inte min avsikt flirta.”

Skall inte gå in på alla detaljer kring vad som nu följde, men sammanfattningsvis fanns det en vilja hos båda att förstå varandra. Vi kunde fördjupa samtalet tack vare att det inte uppstod verbala/emotionella skyttegravskrig. Båda var villiga att backa från sina ”sanningar.”

Vi kan avdramatisera mycket genom att prata och lyssna till varandra. En av nycklarna är viljan till att sätta sig in i partnerns verklighetsvärld utan anklagelser och överanalyser.

Omtänksam kommunikation skapar tillit. Kärleken vill alltid väl.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare