Alla har inte det inom sig; förmågan att sätta ord på tankar, känslor, och dessutom kunna dela dessa på ett respektfullt sätt med en annan människa. Emotionellt begåvad kommunikation är likt ett språk som vi antingen fått lära oss från barnsben eller gradvist utvecklat under livets gång. Eller inte känner till över huvud taget!

Sedan kommer nästa frågeställning: om vi nu inte känner till ”språket”; är vi villiga att lära oss det? Eller resonerar vi: ”sån är jag och det är ingenting att göra någonting åt.”

Kommunikation är ett väl använt ord som lätt slår över i klyschor, men egentligen är det inte särskilt komplicerat: börja där du står! Om du t.ex. har svårt för att uttrycka vad du känner, om du upplever låsningar när en partner eller någon annan frågar dig om ditt känsloliv, så säg som det är: ”ibland eller t.o.m. ofta så vet jag inte vad jag känner. Kanske vet jag hur det känns men kan inte sätta ord på det. Det kan göra mig tystlåten och tillbakadragen.”

Kommunikation handlar inte om att leverera smarta välkonstruerade meningar, utan att säga hur det ligger till. Hur vi tänker, känner och reagerar på olika situationer och omständigheter – dela dem men någon som står nära, så att en förtrolig dialog kan ta form.

Kvaliteten på våra relationer är beroende på att vi har modet att göra oss själv sårbara genom att uttrycka det som rör sig inom oss. 

Allting går att träna upp! Några behöver en PT inom emotionellt intelligent kommunikation.

Jag är väl medveten om att en hel del människor (betydligt vanligare hos män) resonerar: ”varför ska hon pressa på genom att hela tiden vilja prata känslor?” Dessa personer tycker troligen att handling talar.

Ord som skapar samhörighet och värme inom henne/honom är i högsta grad handling. Tillit föds genom att vi berättar om hur vi ser på framtiden, rädslor vi bär på, förändringar som vi önskar, utmaningar som vi står inför etc.

Instängda tankar och känslor, skapar stress och berövar möjligheter till att se och greppa ett större perspektiv. Genom respektfullt meningsutbyte kan vi hitta kreativa lösningar på problem som tidigare kändes nattsvarta.

Utifrån min horisont handlar livet till stor del om att lära känna sig själv, vars ”biverkning” gör oss bättre på att kommunicera.

Om vi inte känner vår egen person kommer våra känslouttryck ut som sarkasm, cynism, ilska, syrliga kommentarer och t.o.m. en hotfull/härskande attityd. Vi försöker helt enkelt kamouflera vår inre osäkerhet genom aggression eller avstängdhet.

Självkännedom och begåvad kommunikation är något av det mest attraktiva som finns.

”Att ha barn tillsammans med en narcissist” – webinar tisdagen den 12/5 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach