Dagligen får jag samtal och mail från människor som hamnat i smärta p.g.a. relationsproblem. Mest framträdande är känslor av maktlöshet, ensamhet i tvåsamhet och rädslan för det okända. Om man står inför valet att lämna eller blir lämnad. Många år av trygghet löses upp och panik kan ta utrymme:

”Vem är jag nu? Hur skall jag klara mig? Om jag bara hade gjort annorlunda…”

Vad jag också ser är fullständiga missförstånd och vanföreställningar gällande vad kärlek egentligen är för någoting.

Hör om personer som säger och skriver hur mycket de älskar partnern eller exet, och samtidigt hotar, manipulerar och kontrollerar i kärlekens namn. Kärleken kamouflerar sig aldrig med härskardräkt!

Eller de som tror att om de bara offrar sig, är tillmötesgående på gränsen till självutplånande, så är det bevis på äkta kärlek. Vilket missförstånd!

Att älska en annan person på bekostnad av omtanken till dig själv, är inte kärlek. Det är förnekelse och ibland t.o.m. förnedringar gällande egenvärdet.

Vi behöver ställa frågorna:

”Vad är det som får mig att tro att detta är kärlek? Vilken skenbild ger jag näring?”

Den största smärtan är den som har sina rötter i en dålig relation till oss själva. Att slingra sig eller försöka komma undan via genvägar är meningslöst, eftersom relationen till personen du alltid hinner i fatt.

Jag vet hur lätt det är för de flesta av oss att ge goda råd till andra. I lugna perioder känna tillit, styrka, framtidstro och vara supersmarta. Men att kunna vara snäll, omtänksam och självempatisk under stress och motgångar, är någonting helt annat.

Att inte förminska och attackera andra eller oss själva, är en tydlig bekräftelse på jagets mognad. Att verkligen känna och leva utifrån den genuina livsgps:en på insidan, är det något av det skönaste vi kan uppnå.

Kärleken vill till sin natur väl, men den kan även visa kraft och säga: ”Nej!” Kärleken är ingen neutral åskådare, som passivt ser på när psykologiska krafter försöker bryta ned och förgripa sig på själen.

Emotionell smärta kan vara det första steget mot äkta förändring, och kan om vi lyssnar, lyfta oss till väldigt sköna platser.

Kärleken är inte vek. Den är stark och känner ditt värde. Den tar till handling när det behövs och ryggar inte tillbaka för nödvändiga förändringar. Även de som känns skrämmande.

Narcissistisk detox: befria dig från de emotionella övergreppen – webinar torsdagen den 21/2 klockan 21.00. Du är varmt välkommen!

Michael Larsen – relationscoach