be

En man skrev någonstans, minns inte var: ”tack så jävla mycket Disney för att du/ni skapat kvinnor med totalt orimliga förväntningar på oss män.” Man behöver inte vara ett geni för att avläsa en viss frustration i det uttalandet.

Vi kan söka alla möjliga förklaringar utanför oss själva till varför förhållanden ser ut som de gör. Det handlar alltid om att vi tar med oss själva när vi möter någon: vår personlighet, ett Jag med förväntningar, drömmar, längtan, misstänksamhet, rädsla, kärlek etc. Vi kan aldrig lyfta ur oss själva från ekvationen.

Min fråga till dig idag: vad tar du med in i en relation? Vilka är dina styrkor? Vad behöver du bli bättre på?

Michael Larsen – livscoach